Nejsou k dispozici žádné nadcházející události.

Ochrana soukromí

Křesťanský sbor Brno, IČO 69649421, se sídlem Šámalova 3915/15a, Židenice, 615 00 Brno (dále též „Sbor“) jakožto správce osobních údajů chrání veškeré poskytnuté osobní údaje před zneužitím a zpracovává je v souladu s platnou legislativou. Údaje poskytnuté v přihlašovacím formuláři jsou Sborem využívány pro účely organizace konference (zejm. zajištění stravy). Během konference jsou pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy, jejichž účelem je dokumentování proběhlé konference a jsou používány též za účelem prezentování činnosti Sboru na jeho webových či facebookových stránkách a v interním sborovém časopise, když Sbor tuto činnost považuje za výkon svého oprávněného zájmu. V případě, že byste měli za to, že Vaše osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů Sboru, jsou zpracovávány v rozporu s Vašimi zájmy či právním předpisem, můžete vznést námitku proti zpracování. Sbor jakožto správce je možné kontaktovat na emailové adrese info@krsbrno.cz. V neposlední řadě máte též právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. (www.uoou.cz).