Téma

„Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem: Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve; on je zachráncem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná.“
Efezským 5,21-27

Termín konání

Termín konference: sobota 14.10.2017
Začátek: 10:00 hod.
Místo konání: Biskupské gymnázium, Barvičova 85, Brno

Objednávka stravy

Organizační informace:

Obědy a večeře budou zajištěny v přízemí v jídelně gymnázia. Stravenky si přihlášení hosté vyzvednou v sobotu u stolu organizátorů. Řádné objednání stravy přes webový formulář bylo možné do 20.září 2017. Nyní po termínu je možné stravu objednat, bez garance jejího zajíštění, pouze na emailu konference@krsbrno.cz.

Kontakt

Na shledanou u Božího slova se za brněnský sbor těší bratři: Aleš Drbal a Miloš Kašparec. S dotazy nás můžete kontaktovat na emailu konference@krsbrno.cz nebo vyplněním kontaktního formuláře.

Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme!

Pouze pro odeslání textové zprávy, pro objednání stravy použijte tlačítko Objednat stravu.