Téma

„Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem: Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve; on je zachráncem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná.“
Efezským 5,21-27

Termín konání

Termín konference: sobota 14.10.2017
Začátek: 10:00 hod.
Místo konání: Biskupské gymnázium, Barvičova 85, Brno

Objednávka stravy

Organizační informace:

Obědy a večeře budou zajištěny v přízemí v jídelně gymnázia. Stravenky si přihlášení hosté vyzvednou v sobotu u stolu organizátorů. Prosíme o pozorné vyplnění přiložené přihlášky podle vzoru a její včasné odeslání nejpozději do 20. září 2017 . V případě přihlášení po termínu, nemůžeme garantovat zajištění stravy.

Kontaktní informace

Vyplňte údaje na kontaktní osobu, která odesílá přihlášku

Přihlášení stravy

Vyplňte osoby, které chcete přihlásit na stravu. Pole jméno, příjmení, sbor a rok narození jsou povinná. K tomu vyberte volbu stravy.

1.
Příjmení *)
Jméno *)
Rok narození *)
Sbor *)
E-mail
Oběd
Večeře
Bez lepku 1)
Přinesení obědu 2)
Poznámka

*) Povinná pole
1) Bezlepková strava
2) Mám zájem o dovoz stravy do 2. patra před aulu (ze zdravotních důvodů).

Kontakt

Na shledanou u Božího slova se za brněnský sbor těší bratři: Aleš Drbal a Miloš Kašparec. S dotazy nás můžete kontaktovat na emailu konference@krsbrno.cz nebo vyplněním kontaktního formuláře.

Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme!